Dick Wichers heeft een grote passie voor historische bouwkunst. Dat heeft ertoe geleid, dat Wichersbouw zich in de loop der jaren deels steeds meer ging richten op de restauratie en renovatie van monumentale panden. Daartoe werden specialistische medewerkers aangetrokken en relaties aangegaan met zeer ter zake kundige architecten en gespecialiseerde onderaannemers.

Bij de foto's
Boven: een monumentaal pand in de Deventer binnenstad. Wichersbouw gaat de gevel en het dak restaureren. Te zijner tijd vindt u op deze site een foto van het resultaat. Onder: Een inmiddels voltooide volledige restauratie van een bedrijfspand aan de Zutphense IJsselkade, voor en na de restauratie.