Wichersbouw is zich in de loop der jaren steeds meer gaan richten op de restauratie en renovatie van monumentale panden.

Sinds 1 januari 2007 is daarover de speciale Wichersbouw Restauraties website on line.

Klik hier om deze te bezoeken.