Eén van de specialismen van Wichersbouw is het renoveren, restaureren of verbouwen van (monumentale) boerderijen.

Sinds 1 januari 2007 is daarover de speciale Wichersbouw Restauraties website on line.

Klik hier om deze te bezoeken.